Art Seminar: Art to leverage the ideas and wisdom of the society

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

การเสวนาในหัวข้อ ศิลปะเพื่อยกระดับความคิดและสติปัญญาของมวลชน ของโครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 โดยความสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

all

ในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการก่อตั้งเวบไซต์ ARTBANGKOK.COM สื่อสาธารณะเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยความสนับสนุนจาก นิตยสาร HI-CLASS

เราได้จัดงาน ARTBANGKOK CONNECTION ซึ่งเป็นงานชุมนุมเครือข่ายนักออกแบบสร้างสรรค์, ศิลปินร่วมสมัยทุกสาขาที่เคยให้เกียรติลงสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ ARTBANGKOK.COM รวมทั้งตัวแทนผู้สนับสนุนงานศิลปะทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนสายศิลปะทุกแขนง ที่มีคุณูปการอย่างสูงต่อการสนับสนุนการพัฒนาวงการออกแบบสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย ซึ่งในงานนี้ จะมีการแถลงข่าวเปิดโครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 โดยความสนับสนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมีการเสวนาในหัวข้อ “ศิลปะเพื่อยกระดับความคิดและสติปัญญาของมวลชน” โดยมีวิทยากรคือ คุณโตมร ศุขปรีชา, คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ และคุณนนทรีย์ นิมิบุตร ดำเนินรายการ โดย คุณคมสัน นันทจิต


กำหนดการ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ  ห้องบอลรูม ชั้น1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

13.00 น.               ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

                                รับประทานอาหารว่าง / สังสรรค์ในบรรยากาศเป็นกันเอง

  13.40 น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

  • การบรรเลงดนตรี เปิดงาน
  • ·        คุณวรรณศิริ  ศรีวราธนบูลย์ ผู้จัดงานกล่าวต้อนรับ และบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ของงาน 
  • ·        ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
  • ·        ศิลปการแสดงร่วมสมัย 1 ชุด                                 

 14.10 น.                การพูดคุยเสวนาในหัวข้อ “ศิลปะเพื่อยกระดับความคิดและสติปัญญาของมวลชน

โดย คุณโตมร ศุขปรีชา, คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ และคุณนนทรีย์ นิมิบุตร

ดำเนินรายการ โดย คุณคมสัน นันทจิต

 15.40 น.                สรุปการเสวนา / มอบของที่ระลึกให้วิทยากร

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

  16 .00 น.              จบงาน

line

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011

 

“ประชาชนชาวไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหวังอะไรจากใครได้เลย นอกเสียจากเราต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเอง”

 

ในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้ง ท่ามกลางความอ่อนแอหลายมิติ  การเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระต่างๆ กลับมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ ARTBANGKOK.COM องค์กรอิสระที่เริ่มต้นจากผู้คนในวงการออกแบบสร้างสรรค์และศิลปินร่วมสมัยกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ก่อตัวและเติบโตขึ้นมาอย่างเงียบๆ อย่างยาวนานเกือบ 10 ปี จนกลายเป็นหนึ่งในสื่อสาธารณะ เพื่อวงการออกแบบสร้างสรรค์และงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ที่ทรงพลังไม่น้อย ในด้านการเรียนรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ และบันเทิง (Creative Art, Design and Entertain) ณ ปัจจุบัน

ARTBANGKOK.COM เว็บไซต์ที่มีเจตจำนงในการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ และบันเทิงทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม ศิลปการแสดง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ และ แฟชั่น  ออกไปสู่สังคมโดยไม่ได้มีเป้าหมายทางธุรกิจ เสมือนหนังสือพิมพ์ศิลปะออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย ข่าวสารข้อมูลในวงการการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ และบันเทิง ที่อัพเดทตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ การอบรมสัมมนา  บทสัมภาษณ์  บทความ องค์ความรู้จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมถึงการเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศิลปิน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยความมุ่งหวังให้ทุกคำตอบสำหรับการพัฒนาสังคมไทย ที่ตอบได้ด้วยศิลปะ การออกแบบสร้างสรรค์ สามารถถูกค้นพบได้ที่นี่

แม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวของ ARTBANGKOK.COM จะดำเนินไปอย่างช้าๆ แต่ด้วยความตั้งใจที่ไม่หยุดนิ่ง ที่จะเป็นสื่อกลางสาระประโยชน์และข้อมูล ให้กับวงการออกแบบสร้างสรรค์และศิลปะร่วมสมัยก็ทำให้คุณภาพเนื้อหาสาระ และปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมไว้ มีจำนวนมาก ผู้คนที่ค้นหาข้อมูลในด้านศิลปวัฒนธรรมมักพบเจอสิ่งที่ต้องการในเว็บนี้เป็นลำดับต้นๆ จนหลายคนเข้าใจผิดไปว่า เป็นเว็บไซต์ของภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลศิลปวัฒนธรรมโดยตรง อย่างกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งที่ความจริงแล้ว ARTBANGKOK.COM เริ่มขึ้นจากการอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ของคนเล็กๆ เพียงคนเดียว ซึ่งในอดีต ผู้คนในแวดวงหนังสืออาจเคยรู้จักเธอในบทบาทของสถาปนิก-นักเขียน นามปากกา วีร์วิศ” หรือ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ เป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานในหลายบทบาท เริ่มต้นจากการเป็น สถาปนิก มาสู่ นักวิชาการ นักธุรกิจ เธอมีงานอดิเรกคือการเป็นนักเขียน ซึ่งงานนี้เองที่ได้ชักนำเธอเข้ามาสู่โลกของคนทำสื่อ ในปัจจุบันวรรณศิริเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร HI-CLASS รวมถึงสื่อออนไลน์อีกมากมาย ด้วยประสบการณ์ทำงานที่หลายหลาย ทั้งในแวดวงธุรกิจ แวดวงวิชาการ และการทำงานเพื่อสังคม ทำให้เธอมองเห็นคถึงความแตกต่างที่เหลื่อมล้ำกันในสังคมไทย ในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยเฉพาะสาระด้านการออกแบบสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้นๆ ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาเปิดสื่อเพื่อสังคม ARTBANGKOK.COM ซึ่งเธอมุ่งหวังให้เป็นทั้งธนาคารความรู้ ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เป็นเวทีนำเสนอผลงาน และเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น

วรรณศิริ มีมุมมองที่ชัดเจนต่อการสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม ว่าเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นได้จากการยกระดับภูมิปัญญา การถ่ายทอด และถ่ายเทองค์ความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านระบบการศึกษาเพียงอย่างเดียว ซึ่งหนทางที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการผสานความร่วมมือกันของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านสื่อสาธารณะให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้

ด้วยสายตาของคนที่ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมายาวนาน วรรณศิริมองว่า ประเทศไทย ณ เวลานี้ ประสบกับปัญหาหลากหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน

ภาวะเช่นนี้อาจถูกมองว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องยื่นมือมาจัดการ แต่ความจริงคือ ประชาชนชาวไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหวังอะไรจากใครได้เลย นอกเสียจากเราต้องช่วยเหลือพึ่งพาตัวเอง

ในฐานะ Creative Art Activist ที่ต้องการสนับสนุนให้ ART-BANGKOK.COM เป็นสื่อสาธารณะเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ และบันเทิงทุกแขนง ที่เปิดให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ และนำไปร่วมกันพัฒนาได้ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ จึงได้จัดกิจกรรมที่ชื่อ “ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011” ในรูปแบบของการจัดเสวนาประมวลความรู้และทัศนะเชิงสร้างสรรค์ของเหล่าผู้รู้ เพื่อระดมความคิดจากเครือข่าย ผู้คนในวงการศิลปะในด้านต่างๆ มาร่วม ทอดผ้าป่าความคิด” (Knowledge Charity) เพื่อเผยแพร่และบรรจุไว้ในธนาคารความรู้ ก็คือเว็บไซต์ ARTBANGKOK.COM เพื่อให้ใครๆ ที่ต้องการความรู้ชุดนี้สามารถมาสืบค้น นำไปประยุกต์เป็นแนวทางต่อยอด พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้ อันเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ ทั้งในระดับชุมชนและระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างคนกลุ่มที่มีทรัพยากรและคนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะ และบันเทิงได้กว้างขวางไปยังคนทุกกลุ่มมากขึ้น

โครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 จะดำเนินการระหว่าง เมษายน – สิงหาคม 2554 โดยจัดเสวนา ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และแหล่งศูนย์กลางชุมชนศิลปะต่างๆ ในเมืองหลวง

ในการจัดกิจกรรมเสวนาประมวลความรู้และทัศนะเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการ ARTBANGKOK SYMPOSIUM 2011 นี้จะมีการนำข้อมูลความรู้ที่ได้ มาเรียบเรียงและเผยแพร่ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อออนไลน์ ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางในระดับภูมิภาค โดยมุ่งหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการถ่ายทอดและแบ่งปันสาระข้อมูลจากบุคคลที่เป็นแหล่งความรู้ด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปสู่สังคมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

You may also like...