_

 
"เรียนสถาปัตย์ ปีสุดท้าย
Rhode Island School of Design ที่อเมริกาค่ะ ช่วง summer บินมาเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิก
กับ dp-studio เพื่อกลับไปทำ Thesis ก็ได้รู้อะไรใหม่ๆ เยอะ มีประโยชน์ กับการออกแบบมาก แถมยังได้ portfolio ดีๆ ไว้สมัครงานอีกด้วย พอมีเรื่องสงสัยก็โทรทางไกล กลับมาถาม อ. ที่เมืองไทยก็ยังได้ค่ะ"
คุณนิษฐา ยุวบูรณ์
นักศึกษา
Rhode Island
School of Design
เข้าอบรมคอร์ส
Digital Imaging
และ 3D Modeling
 

 

 
" อาจารย์เป็นกันเองดี มีการแนะแนวทางในการศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้จริง
ในการทำงาน เป็นการศึกษา
แบบตัวต่อตัว
มีเอกสารประกอบการเรียนดี มีแบบฝึกหัดและการบ้าน
ที่ทำแล้วนำไปใช้ งานจริง
ได้เลย มีการแนะนำ
สอนโปรแกรมอื่นๆ ให้แบบ
ครบวงจร ไม่ว่างมาเรียนที่
ห้องเรียนก็โทรมาถามได้ มีสอนเพิ่มเติมในสิ่งที่
อยากรู้ นอกเหนือไปจากคอร์ส
มีการศึกษานอกชั้นเรียน
และติดตามผลการสอน
อย่างสม่ำเสมอ "
คุณแสงเพชร
นักออกแบบ
ผู้บริหารโรงแรม D&D
และ ร้านเล้งนาฬิกา
 

 

TRAINING__
dp-studio
คือ ทีมงานของผู้มีประสบการณ์ในด้าน Design & Communication Art ที่มารวมตัวกันในรูปของสำนักงานออกแบบ ซึ่งเริ่มจากการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบกราฟิก งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาด้าน Visualization & Design Communication & Design Production ให้กับโครงการต่างๆ

__ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบกับทักษะที่เพิ่มขึ้นของทีมงานสถาปนิก มัณฑนากร กราฟิกดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการและคณาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสกับงานและลูกค้าหลากประเภท ขอบเขตของการบริการของ dp-studio จึงขยายตัวกว้างขึ้นเป็นลำดับ จนทำให้สำนักงานของเรา พัฒนาขึ้นมาสู่ระดับของผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานออกแบบเกือบทุกสาขาในปัจจุบัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบริการออกแบบในลักษณะครบวงจร

__dp-studio Training เป็นอีกสาขาหนึ่งของการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากชื่อเสียงและประสบการณ์ทำงานของทีมงาน ประกอบกับการได้รับเชิญไปบรรยายในระดับอุดมศึกษาให้กับสถาบันต่างๆอยู่เสมอ ทำให้มีนิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกงานกับเราเป็นจำนวนมาก อีกทั้งแผนกพัฒนาบุคลากรของลูกค้าจากหลายๆบริษัท ได้เสนอให้เราเปิดแผนกฝึกอบรมขึ้นเพื่อส่งบุคลากรมาอบรม เราจึงเปิดคอร์สฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยเปิดสอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อให้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ และอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ใช้เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติวิชาชีพ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่กระชับ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ นำไปปฏิบัติงานได้จริงในระยะเวลารวดเร็ว โดยระบบการสอนแบบ PROJECT Oriented ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย dp-studio ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับกระบวนการทำงานจริง ได้เข้าใจปัญหาและขั้นตอนจริงเช่นเดียวกับการฝึกงาน

คอร์สที่เปิดสอน

Web Design & Digital Imaging

เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบด้วยภาพและนำสื่อต่างๆเข้ามาประกอบ ในการสร้างสรรค์รูปแบบและความสวยงามให้กับเว็บไซต์ การนำเสนอข้อมูล ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามลักษณะงาน และตามประเภทของธุรกิจ เป็นประโยชน์มากสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทำเว็บเพจนำเสนอผลงาน หรือทำ PORTFOLIO เพื่อใช้ในการเรียนต่อหรือสมัครงาน ช่วยให้สามารถนำเสนอผลงาน ได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ทันที


โปรแกรมที่สอน
•
Adobe Photoshop
ช้ในการออกแบบ สร้างภาพ ตกแต่งภาพ จัดองค์ประกอบ
• Macromedia Dreamweaver
ช้ในการออกแบบ สร้าง
เว็บเพจ
 
การเรียนการสอน
•
คอร์สละ 20 ชม.
แบ่งการสอนออกเป็น 4 ครั้ง
เรียนครั้งละ 5 ชม.
• dp-studio เปิดบริการจัดคอร์สฝึกอบรมสำหรับพนักงานในองค์กร จำนวนขั้นต่ำ 6 คน ขึ้นไป โดยมีการจัดส่งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปเปิดสอนให้ในหน่วยงาน
• dp-studio เปิดบริการให้คำปรึกษาในการผลิตและดำเนินงานด้าน Web Design / interactive media / digital imaging ให้แก่องค์กรทุกประเภท
สนใจติดต่อ อ.วศิน ศรีวราธนบูลย์
 

 

3D for Architecture & Interior

เทคโนโลยีแนวทางการออกแบบด้วยโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อพัฒนางานออกแบบแสดงแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอนเทคนิค-เคล็ดลับ การสร้างโมเดลสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม 3ds Max

การสร้างภาพสามมิติที่ประหยัดเวลาและแก้ไขงานได้สะดวกรวดเร็ว
การใช้ Materials, Texture mapแบบต่างๆ
การจัด lighting และ render แบบ global illumination รวมถึงการนำภาพบรรยากาศแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการทำ Lighting ให้ดูสมจริง

เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบ และนักออกแบบมืออาชีพ ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานออกแบบสถาปัตย์และตกแต่งภายใน


โปรแกรมที่สอน
•
3D Max
ช้ในการสร้างรูปทรงสามมิติ ใส่วัสดุ จัดแสง และเรนเดอร์ภาพสามมิติ
• Adobe Photoshop
ช้ในการสร้าง Texture maps
 
การเรียนการสอน
•

dp-studio training โดย อาจารย์ วศิน ศรีวราธนบูลย์
เปิดคอร์สฝึกอบรม 3D for Architecture & Interior ร่วมกับ BANGKOKCODE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ถนนสาธร)
ติดต่อสอบถามและสมัคร ได้ที่

ศูนย์ชุมชนน่าอยู่ กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
231/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2673-9434-6 แฟกซ์ : 0-2673-9433, 0-2673-9437

• มีบริการให้คำปรึกษาในการผลิตและดำเนินงานด้าน Visualization / 3D / perspective / animation ให้แก่สำนักงานออกแบบและองค์กรทุกประเภท
สนใจติดต่อ อ.วศิน ศรีวราธนบูลย์
• dp-studio เปิดบริการจัดคอร์สฝึกอบรมสำหรับพนักงานในองค์กร จำนวนขั้นต่ำ 6 คน ขึ้นไป โดยมีการจัดส่งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าไปเปิดสอนให้ในหน่วยงาน
 

ติดต่อสอบถาม
 
•

คอร์ส : 3D for Architecture & Interior

เปิดสอนตามตารางการเรียนการสอนของ BANGKOKCODE
และมีประกาศนียบัตรรับรองจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อำนวยการสอนโดย อ. วศิน ศรีวราธนบูลย์และคณะ)


ติดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรงที่
BANGKOKCODE
ศูนย์ชุมชนน่าอยู่ กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
231/2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2673-9434-6
แฟกซ์ : 0-2673-9433, 0-2673-9437


•

คอร์ส : Web Design & Digital Imaging

เปิดสอนตามตารางการนัดหมายซึ่งจัดคอร์สตามกลุ่มผู้เรียนในรูปแบบองค์กร หรือ หมู่คณะ จำนวนขั้นต่ำ 6 คน ขึ้นไป
(อำนวยการสอนโดย อ. วศิน ศรีวราธนบูลย์และคณะ)


ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด
โทร. 02-3311610, 02-3311618
โทรสาร 02-3311618

อีเมล์ : dp@dp-studio.com

 

dp Studio Co., Ltd.
address : 30 sukhumvit soi 85, Bangjak, Prakanong,
Bangkok 10260 Thailand
call us for more information: (662)331-1610, (661) 658-2305
email: vasin@dp-studio.com
copyright 2003 dp-studio Co., Ltd. All rights reserved